Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka

Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka

Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy Państwu konkretny komentarz, który ma udogodnić zakładanie fundacji i stowarzyszeń. Lektura obejmuje wiele cennych wskazówek dotyczących ich rejestracji również działalności. Część praktyczna uzupełniona jest krótkim komentarzem do ustawy o fundacjach również Prawo o stowarzyszeniach, wzorcowymi statutami i orzecznictwem. Ponadto lektura zawiera przydatne wzory formularzy, które interesanci będą musieli wypełnić w celu zarejestrowania fundacji i stowarzyszenia, wprowadzenia zmian do rejestru stowarzyszeń i uzyskania wyciągów z tego rejestru. Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej Do jednostek nieprowadzących aktywności gospodarczej zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki zdrowotnej. Szacuje się np., że ponad milion Polaków jest społecznie zaangażowanych w działanie 25 tys. aktywnych fundacji i stowarzyszeń, a na rzecz więcej niż 100 tys. osób jest to stałe miejsce zatrudnienia. O skali zjawiska świadczy też fakt, że w Polsce jest zarejestrowanych 45 tys. organizacji pozarządowych skupiających się po największej części na działaniach na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji, pomocy społecznej i charytatywnej, działalności edukacyjnej i oświatowej, ochronie zabytków, w szerokim obszarze rozumianej działalności kulturalnej. Wszystkie wymienione wyżej jednostki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem odrębności i uproszczeń przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 rok w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Książka Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń dla jednostek Wzór zarządzenia w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Podręcznik, który adresujemy również do studentów, jak i praktyków, przybliża Czytelnikom reguły organizacji rachunkowości, ewidencji księgowej także sprawozdawczości finansowej we wszystkich rodzajach jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Wykład wzbogacają liczne przykłady i projekty księgowań korespondujące z omawianymi zagadnieniami. sprawozdanie finansowe stowarzyszenia

Komentarze: 4


noavatar.png
Wierzchosława Leoncjuszu 2020-04-28

Co się stało, że jestem nowy w tym, natknęłam się na to, że odkryłem To pozytywnie pożyteczne i pomogło mi się załadować. Mam nadzieję przekazać wkład i pomagać innym użytkownikom, jak mi pomógł. Dobra robota.

noavatar.png
Aleksandra Cempura zajmuje się sprawami cywilnymi 2020-05-06

Doceniam to za pomoc, wspaniałe informacje. "Nie musi mieszkać w snach i zapominać o życiu". J. K. Rowling

noavatar.png
Aleksandra Bieniaszewska z wydawnictwa C.H.Beck 2020-05-07

Zauważyłeś bardzo interesujące punkty! ps ładna strona internetowa.

noavatar.png
Begina Czciborze 2020-05-24

Zrobiłeś przyzwoite punkty. Popatrzyłem w internecie na ten problem i stwierdziłem, że większość osób zgodzi się z Twoją witryną.

Top